Câu đố về cây:

Cây gì tên gọi món ăn
Nghe qua mặn chát, nhưng mà thơm ngon