Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - tên một loài chim
Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời.
(Là chữ gì?)