Câu đố về thực vật:

Mình đầy gai góc
Ruột đầy túi thơm
Vị ngọt như mật
Quả gì đố em
Là quả gì?