Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chẳng cần dầu, lửa, củi, rơm
Mà tôi nấu chín canh, cơm ngon lành.
(Là cái gì?)