Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

“Linh Lang”, “Thủ Lệ” là tên
Đền gì có cặp voi to đang quỳ?