Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào Tây Tạng phát sinh
Vượt Lào, Miên, Việt chạy ra Thái Bình
Hai dòng Tiền - Hậu mênh mông
Xòe tay chín cửa nặng tình phù sa?

Đố là sông gì?