Câu đố về thực vật, hoa quả:

Không trồng mà mọc.
(Là cây gì?)