Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về thăm đất An Giang
Núi gì ngăn đón người tìm đến thảm?