Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào hào khí dân Nam
Một thời lừng lẫy, đấy vùng Trấn Biên?

Đố là sông gì?