Câu đố lịch sử:

Đang ở dưới bếp
Giúp việc nấu ăn
Bỗng chốc bị nhầm
Thành giường trẻ nhỏ
Bởi vì ai đó
Lấy mất dấu huyền.
(Là chữ gì?)