Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào nắng biển trong lành
Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?