Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Thiếp là một bậc tiểu thư
Trâm cài, lược giắt, lúc thơ đầy đầu
Đến khi thiếp lớn theo cầu
Bông kiềng, vòng chuỗi cũng hầu sạch không.
(Là gì?)