Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sống gì chung một chữ “Trà”.
Một bên bứt khúc. Một bên ẵm bồng?

Đố là sông gì?