Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Lúc khép lại, lúc xòe ra
Thân như cánh bướm hết xa lại gần.
Hè về tội hóa người thân
Khi yêu đâu dễ một lần rời tay.
(Là cái gì?)