Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về Long Đức, Trà Vinh
Ghé thăm đền vị Cha già kính yêu?