Câu đố về thực vật:

Trên tóc mà lại có răng
Một chân để đứng, mắt giăng đầy người
Là cây gì?