Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông đầy vơi chỉ một con
Mà sao lại bảo ba dòng tâm tư?

Đố là sông gì?