Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không dấu - trời rét nằm cong
Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta
Thêm hỏi - xanh tươi mượt mà
Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.
(Là chữ gì?)