Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Kìa hồ Ba Bể, động Puông
Chập chờn ánh sáng ảo huyền nơi đâu?