Câu đố về thực vật, hoa quả:

Không về mà tròn.
(Là quả gì?)