Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sống, chết chẳng đổi thay nhiều
Mọc hoang đáy nước, mỹ miều mang chứng?

Đố là gì?