Câu đố về các loài động vật:

Cũng dòng tắc kè, kỳ nhông
Đủ màu, đủ sắc kêu vang đầu hè?