Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không dấu - chờ cá đớp mồi
Có huyền - nhộn nhịp xe, người qua lại.
Nặng vào - em mẹ quê ta
Nhiều khi gọi bạn thiết tha ân tình.
(Là chữ gì?)