Câu đố khác:

Sớm mai cắp sổ đi rong
Rảo qua các chợ một vòng cho xong
Chợ gì xe chạy ngập ngừng
Ai mà đáp được khen rằng thật hay?