Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì nằm cạnh sông Trà
Trên đỉnh đất rộng, có chùa cùng tên?