Câu đố về thực vật:

Sinh ra trên cánh đồng làng
Da tím cũng có, trắng, vàng anh em
Còn thơ râu rậm, trắng mềm
Về già râu lụi bớt mềm chuyển nâu
Là bắp gì?