Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì nở giữa mùa hè
Trong đầm, thơm ngát, lá che được đầu?
(Là hoa gì?)