Câu đố về vật dụng:

Quê em ở chốn rừng xanh
Người đem về kết anh em thành một đôi
Chịu khó chẳng quản nắng nôi
Cùng anh đòn gánh, mọi nơi đi về
Là cái gì?