Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Người đứng bên kia sông
Người đứng bên này sông
Đuổi nhau kỳ cũng chẳng bắt được nhau.
(Là gì?)