Câu đố về các loài động vật:

Chết rồi còn giữ lại xương
Chôn dưới chân giường hóa yếm hài tiên?