Câu đố về đồ vật:

Ruột xanh, ruột đỏ, ruột đen
Mũi mòn thân cũng đau lòng mòn theo?