Câu đố về thực vật, hoa quả:

Một mẹ sinh được đàn con
Mẹ già, mẹ héo con còn ngủ im
Mẹ thành rơm rạ đốt lên
Con mới cởi áo thân quen với đời
Trắng bông, niêu một, nồi mười
Dẻo thơm từng bát giúp người no nê.
(Là cây gì, hạt gì?)