Câu đố về thực vật:

Có cây mà chẳng có cành
Có hai thằng bé rập rình hai bên
Là cây gì?