Câu đố về thực vật, hoa quả:

Rễ cây rủ xuống từ cành
Sắp mưa thì trắng đã thành thói quen
Cái lá có thể làm kèn
Làm con trâu mộng bạn hiện tuổi thơ
Đầu hàng cây đứng từ xưa
Tỏa đầy bóng rợp, mát trưa nắng hè
(Là cây gì?)