Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Khi im thì ở ngang nhau
Khi nào chuyển động trước sau nhịp nhàng
Quên mình mà chẳng khoe khoang
m thầm đi khắp dọc ngang trăm miên.
(Là gì?)