Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì tên gọi khác thường
Ngọt ngon lại bảo "buồn thương" riêng mình?
(Là quả gì?)