Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

"Giá từng thước đất" ông cha
Ai lùi một tấc ấy là tội nhân
"Sáng hôm nay" đã đầu quân
"Tháng năm ra trận" bước chân lên đường
"Ngọn đèn đứng gác" đêm trường
"Lá ngụy trang" đọng hơi sương lưng đèo
Bên người "Đồng chí" thân yêu.
m vang đầu súng trăng treo tiếng hò
Sẵn đôi trang giấy học trò
"Lá thư gửi mẹ đừng lo lòng già
Thư nhà mong mỏi thiết tha
Đợi chờ khúc khải hoàn ca "Ngày về".
(Là ai?)