Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên của Người?