Câu đố về thực vật và hoa quả:

Rễ cây rủ xuống từ cành
Sắp mưa thì trắng đã thành thói quen.
Cái lá có thể làm kèn
Làm con trâu mộng bạn hiền tuổi thơ.
Đầu hàng cây đứng từ xưa
Tỏa đầy bóng rợp, mát trưa nắng hè.
(Là cây gì?)