Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tên nghe ngọt mát như đường
Nói đầu cuối, nối phố phường dọc ngang
Dài rộng, bằng phẳng thênh thang
Vượt qua lối, ngả, muôn vàn người đi.
(Là gì?)