Câu đố về thực vật:

Mọc lên từ đất
Mặc áo kép đơn
Lớn lên ở trần
Dáng cao xanh biếc
Là cây gì?