Câu đố bến gì đảo gì:

Đảo gì nghe tên gọi
Cứ ngỡ vương quốc giàu
Có Suối Tranh thơ mộng
Nổi danh bãi tắm Sao
Một lần về thăm đảo
Muôn lần nhớ và yêu?