Câu đố về cây:

Sân trường đỏ rực, tháng Năm
Xuân qua, hè tới bọn mình chia tay?