Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Vừa bằng lá đa, đi xa về gần.
(Là gì?)