Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vùng nào Đất Thép Thành Đồng
Dọc ngang địa đạo dưới lòng đất sâu?