Câu đố về động vật:

Có mai, có mắt, không đầu
Mồm thì lem bẻm nhai trầu không cay
Đi chẳng nhìn trước nhìn sau
Ngang ngang ngạnh ngạnh bước mau qua đường
Là con gì?