Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quốc công Tiết Chế Đại Vương
Chỉ huy kháng chiến tận tường trước sau
Nguyên Mông vỡ mộng thua đau
Thoát Hoan thoát chết chui mau ống đồng?