Câu đố về thực vật:

Tóc xanh còn trẻ thế này
Bồng vài con nhỏ ngày ngày ngóng ai
Là cây gì?