Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì tên gọi chẳng to
là sao không nhỏ chút nào, ai ơi?

Đố là sông gì?