Câu đố về thức ăn:

Bánh gì tra vấn đủ điều
Ai ăn cũng “vấn”, ai dùng cũng “tra”?